Polityka prywatności

Poniżej określono zasady zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych obowiązujących w serwisach internetowych WWW.MERIDIAN-TECH.PL

 

Jakie informacje o użytkownikach gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do minimum – w celu świadczenia najwyższej jakości usług oraz najszybszej możliwości przetworzenia dokonanego zakupu.

Dane osobowe, zbierane przez WWW.MERIDIAN-TECH.PL są odpowiednio chronione, a dostęp do nich jest ograniczony tylko i wyłącznie dla pracowników firmy MERIDIAN-TECH SKŁODOWSKI MARIUSZ. Są one chronione zgodnie z nakazującymi tego przepisami i nie są udostępniane osobom trzecim. Gromadzone dane służą do realizacji składanych przez kupujących zamówień.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w celu diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu serwisem WWW.MERIDIAN-TECH.PL. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

 

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień, badań ankietowych i od uczestników konkursów realizowanych na stronach WWW.MERIDIAN-TECH.PL ??

W naszym serwisie udostępniane są formularze zamówień, które umożliwiają złożenie zamówienia na produkty będące w naszej ofercie. Formularze te pozwalają na zbieranie danych osobowych. Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, do wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych, w tym także od niektórych naszych partnerów.

W naszym serwisie organizujemy konkursy, w których prosimy odwiedzających o podanie danych osobowych umożliwiających skontaktowanie się w przypadku wygranej. Zebrane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu umożliwienia realizacji nagrody, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych, w tym także od niektórych naszych partnerów.

 

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasz serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

 

Zabezpieczenia

Nasz serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników MERIDIAN-TECH SKŁODOWSKI MARIUSZ, odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania tych danych.

 

Rezygnacja/poprawa danych

Nasz serwis oferuje użytkownikom możliwość cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych, poprawy swoich danych oraz rezygnacji z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji lub materiałów. Można tego dokonać, pisząc do nas na adres email sklep@meridian-tech.pl

 

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, prosimy o kontakt pod adresem:

sklep@meridian-tech.pl